På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
DFL's medlemsservice

Sekretariatet for Danmarks Farve- og Limindustri driver en række netværk, der samler industrien om emner af fælles interesse. Vi bistår foreningens medlemmer inden for områderne kemi-, arbejdsmiljø- og miljølovgivning. Foreningen er en naturlig høringspart og samarbejdspartner for branchens væsentlige interessenter såsom myndigheder, certificerende organisationer, forskningsinstitutter og branche- og fagforeninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Hvilke myndigheder og organisationer samarbejder vi med?

DFL er høringspart når der udarbejdes brancherelevant lovgivning. Vi har tæt kontakt til Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet og sidder i både faste og ad hoc arbejdsgrupper af relevans for branchen.

Dansk Standard har en gruppe for brancherelevante standarder, som DFL er formand for.

DFL er i dialog med Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark, når kriterier for miljømærker eller allergimærker skal etableres eller ajourføres. Det samme gælder for Green Building Councils kriterier for kemiske byggevarer til bæredygtigt byggeri.

Vi følger desuden med i udvalgte forskningsprojekter, der har relevans for branchen. Vi er derfor i løbende kontakt med forskningsinstitutioner, som f.eks. Videncenter for Allergi og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Vores medlemmer har selvsagt berøringsflader i andre dele af leverandørkæden. Derfor samarbejder DFL med brancheforeninger, der repræsenterer flere forskellige aktører. Det gælder blandt andet Danske Malermestre, Malernes Faglige Fællesudvalg, Autobranchen Danmark, DI Bilbranchen, DI Byg og DI Fødevarer.

Hvilke medlemsnetværk driver vi?

DFL driver en række netværk, der samler medlemmerne om brancherelevante emner og aktiviteter.

NETVÆRK I DFL
 • Produktmiljøudvalget
  Dækker alle DFL's medlemmer.
 • Bygningssektionen
  Leverandører af maling og lak til byggeri.
 • Autosektionen
  Leverandører af autolakker.
 • Lim- og fugemassesektionen
  Leverandører af lim, fuge- og spartelmasser, pakningssalver og lignende produkter.
 • Emne-netværk
  Ad hoc netværk.
Her finder du en liste over vejledninger. Det kan være DFL's egne, CEPE eller FEICAs. Du skal være medlem af DFL for at få adgang til disse dokumenter.
Her under finder du en liste over DFL's faktaark. Disse er kun tilgængelige for medlemmer af foreningen.

DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger. Udover hvad der er angivet her, kan der være særlige kommunale regulativer, som virksomhederne skal være opmærksomme på.

Læs om vores kompetencer og arbejdsopgaver og kontakt en relevant medarbejder.

DFL's lim- og fugemassesektion er det sted, hvor jeg mødes med alle i branchen

ADM.DIR. JØRGEN THAULOV, PRO-GLUE A/S (MEDLEM AF LIM- OG FUGEMASSESEKTIONEN OG DFL BESTYRELSESMEDLEM).