På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

12. tilpasning til CLP-forordningen offentliggjort

Tilpasningen implementerer den 6. og 7. rev. udgave af GHS (Global Harmonisation System).

Det betyder bl.a. at der indføres

• en ny fareklasse for desensibiliserede eksplosiver,
• en ny farekategori, pyrofore gasser, inden for fareklassen brandfarlige gasser,
• ændringer i kriterierne for stoffer og blandinger, der ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser,
• tilføjelse i tabel generiske afskæringsværdier (Bilag I, punkt 1.1.2.2.2, tabel 1.1)
• de generelle bestemmelser for klassificering af blandinger i aerosolform (Bilag I, Punkt 1.1.3.7)
• mm.

Ændringerne skal været taget i brug pr. 17. oktober 2020.

PUBLICERET: 11-04-2019 OPDATERET: 11-04-2019