På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nyt værktøj hjælper med at holde styr på, om der er kandidatlistestoffer i dine artikler.

Den 29. januar 2018 lanceres to helt nye værktøjer, som vil hjælpe leverandører, indkøbere og forhandlere med at overholde de krav, som EU’s kemikalieregulering, REACH, stiller til information om særligt problematiske stoffer i artikler. 

Det følger af REACH artikel 33, at kunder - både professionelle og forbrugere, skal informeres, hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægt% af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. Denne informationspligt gælder, uanset om artiklen er produceret i EU eller importeret fra et land uden for EU.

Mange virksomheder er udfordret af informationspligten under REACH. I januar 2017 kom flere virksomheder fra byggemarkedsbranchen i pressens søgelys, da en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viste, at omkring en tredjedel af de testede produkter indeholdt stoffer fra kandidatlisten. Det er ikke ulovligt at anvende stoffer fra kandidatlisten i produkter. Problemet var, at forhandlerne forud for testen havde oplyst, at produkterne ikke indeholdt kandidatlistestoffer og dermed videregivet forkerte oplysninger. 

Ny vejledning og hjemmesideværktøj skal hjælpe

For at hjælpe leverandører, indkøbere og forhandlere med at overholde informationspligten offentliggøres der i dag en ny vejledning. Vejledningen giver overblik over reglerne og kommer med gode råd til, hvordan virksomheder kan sikre, at de overholder dem.  Ved at bruge vejledningen og de medfølgende skabeloner kan virksomheder desuden bidrage til, at deres leverandører bliver mødt med mere ensartede krav. På sigt vil det styrke kvaliteten af oplysningerne og gøre kontrolarbejdet lettere for alle led i værdikæden.

Der er også udviklet en ny hjemmeside, som kan hjælpe med at spore brugerne ind på, hvad det er for nogle kandidatlistestoffer, som de bør være opmærksomme på i forskellige materialetyper – plastik, metal, glas mv. Der er ikke tale om en udtømmende liste, men hjemmesiden kan bidrage til, at brugerne får en bedre forståelse for kandidatlisten og dermed forhåbentlig også bidrage til, at reglerne overholdes.
De nye værktøjer er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Danske Byggecentre, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Værktøjerne er udarbejdet med afsæt i byggemarkedsbranchen, men kan anvendes af alle virksomheder, der handler inden for EU eller importerer varer fra lande uden for EU.


Få svar på spørgsmålene:

  • Hvad består en artikel af?
  • Har du modtaget de rigtige oplysninger?
  • Hvad er kandidatlistestoffer?

og søg i database over kandidatlistestoffer.

Hjemmesideværktøjet tilgås på miljøstyrelsens hjemmeside:  
Kontakt i DI
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3958
Mobil: +45 2149 2365
E-mail: trridi.dk
PUBLISHED: 29-01-2018 LAST MODIFIED: 29-01-2018