På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Aktuelt om TiO2

DFL er optaget af konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Udvalget for Risikovurdering (RAC) konkluderede i juni 2017, at TiO2 skulle klassificeres som Carc. kat. 2 ved indånding. RAC offentliggjorde den 12. oktober 2017 deres udtalelse om klassificeringen. Vi respekterer denne proces, og vi betvivler ikke udfaldet af den videnskabelige vurdering, men vi mener ikke, at klassificeringen er berettiget for sådanne inerte støvende partikler.

Kommissionens forslag

Kommissionen har foreslået en optagelse af TiO2 i klassificeringsbilaget (bilag VI), så det udelukkende er TiO2 på støvform, der reguleres. Det skyldes, at det er de støvende partikler, der kan udgøre et problem ved indånding. Ved blandinger, hvor TiO2 indgår i eksempelvis en flydende matrice, er der ingen risiko for indånding af TiO2-partikler.

Flere og flere lande i REACH-Komiteen har været tilbageholdende i forhold til at støtte forslaget,  og Kommissionen har endnu ikke fomået at finde et flertal, senest på et REACH Komité møde i starten af marts.

Flere lande ønsker at stoffet reguleres sammen med andre støvende stoffer (PSLT’ere) ved en europæisk støvgrænseværdi.

Hvad gør branchen?

Branchen følger med spænding udviklingen, bibeholder kontakten til myndighederne.

Branchen håber desuden, at man finder en løsning, der ikke stigmatisere blandinger, hvor der ingen risiko er, men finder en passende løsning, der beskytter brugerne, hvor der er relevant og på et relevant niveau.

Branchen håber, at medlemsstaterne i sidste ende formår at se, at problematikken med TiO2 og andre støvende stoffer er særlig og skal behandles særligt og ikke som man plejer under CLP-forordningen.

Kontakt image
Sekretariatsleder
Tlf: +45 3377 3671
Mobil: +45 2019 8451
E-mail: gitudi.dk

 

PUBLICERET: 24-11-2017 OPDATERET: 08-07-2019