På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DFL's høringssvar

Vi er høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v. Vi kommenterer videre løbende på rapporter og andet. Find vores høringssvar/kommentarer her.
HØRINGSSVAR
  • Miljøstyrelsen afholdt den 25. maj en workshop for interessenter om udvikling af en allergistrategi.
  • Organisationen AllergyCertified har haft sendt kriterier for maling i høring
  • Dansk Industri, Emballageindustrien, DI Fødevarer, Danmarks Farve- og Limindustri, Plastindustrien, Aluminium Danmark og Bryggeriforeningen er yderst skeptiske:
  • Kommissionen har fremsat et forslag til udsættelse af revisionen af blomstkriterierne for maling, således at nye reviderede kriterier først træder i kraft december 2022. Danmark støtter kun delvist forslaget.
  • Plastindustrien, Emballageindustrien, Danmarks Farve- og Limindustri, Aluminium Danmark og DI Fødevarer har følgende bemærkninger til mulighed for forhåndsgodkendelse af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (fødevarekontaktmaterialer - FKM) i udkast om bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser.
  • DFL støtter en europæiske harmonisering af de oplysninger på klassificerede blandinger, som skal sendes til Giftinformationer/produktregistre. Vi ønsker dog at henlede opmærksomheden på en begrænsning, som er blevet tilføjet efter afslutningen af drøftelserne i CARACAL i forbindelse med brugen af generiske produkt-identifikatorer.
  • DFL mener principielt ikke, at der bør udarbejdes særskilte offentlige indkøbskriterier for produktgrupper, der i forvejen er dækket af officielle miljømærkekriterier, som pr. definition omfatter de bedste produkter på markedet set i livscyklusperspektiv.
  
DFL's nyhedsbrev informerer blandt andet om vores seneste høringssvar og varsler om fristerne for relevante høringer.
PUBLICERET: 08-02-2016 OPDATERET: 05-12-2018